Ανθρώπινο Δυναμικό

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Το Κέντρο διαθέτει εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού  με στόχο τη διαρκή και συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση του προσωπικού του. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της ιατρικής έρευνας δημιουργώντας μια δυναμική που προωθεί την ανταλλαγή ιδεών και την υιοθέτηση βέλτιστων ιατρικών πρακτικών προς βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς τους ασθενείς υπηρεσίες.

 

Νικόλαος Παπανικολάου

Bιοϊατρικός Mηχανικός

Ο Δρ Νικόλας Παπανικολάου, βιοϊατρικός μηχανικός, έχει περισσότερα από 15 έτη ερευ- νητικής εμπειρίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοκόλλων μαγνητικής τομογραφίας με διεθνή αναγνώριση. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 προσκεκλημένες ομιλίες παγκοσμίως, ενώ είναι συγγραφέας 12 ξενόγλωσσων κεφαλαίων σε ακτινολογικά βιβλία αναφοράς. Περισσότερες από 50 ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί, μετά από κρίση σε μεγάλα αμερικανικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει διατελέσει κριτής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής περιοδικών, όπως το European Radiology, το Journal of Magnetic Resonance Imaging και το Investigative Radiology. Τέλος, πρόσφατα έγινε επίτιμο μέλος της Ισπανικής Εταιρείας Ακτινολογίας της Κοιλιάς (SEDIA).


Ιωάννης Σεϊμένης

Ιατροφυσικός

Ιατροφυσικός με σημαντική κλινική και ερευνητική εμπειρία στην απεικόνιση με μαγνητική και αξονική τομογραφία. Είναι υπεύθυνος για την ερευνητική δραστηριό- τητα του Κέντρου.Έξι άρτια εκπαιδευμένοι τεχνολόγοι – ακτινολόγοι με εξειδίκευση σε συγκεκριμένες απεικονιστικές μεθόδους

Ανδρέας Μιχαηλίδης με εκπαί- δευση στη Νέα Υόρκη, Σταύρος Σταύρου και Κυριάκος Νεοφύτου (απόφοιτοι Ανώτατου Τεχνολογι- κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελ- λάδας), Πέτρος Πέτρου (απόφοιτος από τη σχολή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Απεικόνισης (Ι.Ε.Κ ΣΒΙΕ) Ελλάδα και εκπαίδευση στη Λειψία, Γερμανίας, Straka Juraj και Michalcin Martin απόφοιτοι της σχολής Ακτι- νογράφων και Νοσοκόμων του πανεπιστημίου της Βratislava.

 

Έμπειρο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

Φωτεινή ΧατζηΦιλίππου, απόφοιτος Secretarial Studies of Cyprus College. Ειρήνη Πράτσου, Άννα Κοζάκου, Ανδρούλα Γεωργίου, Άννα Κυ- ριάκου (Γραμματειακές σπουδές). Χαρά Δημητρίου (Κοινωνιολογία του European University) και Μαρία Κωνσταντίνου ( τουριστικές σπουδές). Μαρία Πίλη (Business Studies, Philips College, υπεύθυνη λογιστηρίου). Ευγενία Χαραλάμπους, Nicheva Polina και Άννα Χατζηφιλίππου (Βοηθητικό προσωπικό).