Όραμα και Αξίες

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Το όραμά μας με άξονα τον άνθρωπο είναι η προσφορά στις υπηρεσίες υγείας μετατρέποντας την επιστήμη σε φροντίδα υγείας. Αποτελεί δέσμευσή μας η καθημερινή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο της υγείας. Η 20χρονη πορεία μας αποτελεί τρανή απόδειξη της προσήλωσής μας στις αξίες μας: Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα.