Έρευνα και Εκπαίδευση

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Συμβολή στη διαμόρφωση των επιστημονικών τάσεων, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην αναβάθμιση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών Συμβολή στη διαμόρφωση των επιστημονικώντάσεων, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στηναναβάθμιση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών.

Tο επιστημονικό προσωπικό του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου «Άγιος Θέρισσος», έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον τομέα της ιατρικής έρευνας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των επιστημονικών τάσεων και στην προώθηση της καινοτομίας στην ιατρική κοινότητα της Κύπρου. Συγκεκριμένα, επιστήμονες από το Κέντρο συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, ενώ επιδεικνύουν έντονη παρουσία σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με την παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών.


Επειδή η συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση από το Κέντρο βέλτιστων ιατρικών πρακτικών και την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας στην κλινική πράξη. Επιπλέον, στα πλαίσια της ενίσχυσης του θεσμού της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και με γνώμονα την κατά το βέλτιστο τρόπο ενημέρωση των συνεργατών του, το Κέντρο διοργανώνει Εκπαιδευτικές Ημερίδες με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από το εξωτερικό.


Τέλος, το Κέντρο συνδράμει στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας στην Κύπρο μέσω της οικονομικής ενίσχυσης σεμιναρίων και συνεδρίων, που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο και τελούν υπό την αιγίδα των αντίστοιχων Επιστημονικών Εταιριών.