Υλικοτεχνολογικός Εξοπλισμός

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου «Άγιος Θέρισσος» είναι ο πλέον σύγχρονος. Συγκεκριμένα, το Κέντρο της Λευκωσίας διαθέτει ταπαρακάτω συστήματα:

● Μαγνητικό Τομογράφο στατικού μαγνητικού πεδίου 3.0Τ Philips Αchieva με λογισμικό επίπεδο2,6 (έκδοση 2010). Ο συγκεκριμένος τομογράφος είναι ο πρώτος τομογράφος υψηλού στατικού μαγνητικού πεδίου που εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σε Ελλάδα και Κύπρο και παρέχει τη μέγιστη δυνατή χωρική διακριτική ικανότητα.

● Mαγνητικό Τομογράφο στατικού μαγνητικούπεδίου 1.5Τ Philips Intera με λογισμικό επίπεδο 12,5(έκδοση 2009).

● Αξονικό Τομογράφο 256 τομών Philips iCT με Brilliance λογισμικό επίπεδο 2,5 (έκδοση 2009). Οσυγκεκριμένος τομογράφος ήταν από τους πρώτους προηγμένους πολυτομικούς τομογράφουςνέας γενιάς που εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως και ο μοναδικός του είδους του που λειτουργεί στην Κύπρο. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για τη λήψη εικόνων υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα και με ελάχιστη ακτινική επιβάρυνση για τον / την εξεταζόμενο / η.

● Υπερηχοτομογράφο Philips ATL με 5 κεφαλές.

● γ-κάμερα δύο κεφαλών Elscint Apex SPX με δυνατότητα για στατική, δυναμική και SPECT απεικόνιση.

● γ-κάμερα δύο κεφαλών General Electric Millennium VG με δυνατότητα για στατική, δυναμική και SPECT απεικόνιση.

Το κέντρο της Λάρνακας διαθέτει:

● Mαγνητικό Τομογράφο στατικού μαγνητικούπεδίου 1,5Τ Siemens Avanto με λογισμικό επίπεδοB15 (έκδοση 2009).

Τα δύο κέντρα είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους και τα πιο πάνω αναφερθέντα συστήματαδιαθέτουν όλα τα απαραίτητα υλικά και λογισμικά μέρη για την εφαρμογή των πλέον καινοτόμων τεχνικών απεικόνισης και μεθόδων ποσοτικοποίησης. Στις υλικοτεχνικές υποδομές του Κέντρου περιλαμβάνονται, επίσης, εξειδικευμένοι σταθμοί επεξεργασίας εικόνας, καθώς και σύστημα RIS/PACS για τηνψηφιακή και αυτόματη αρχειοθέτηση/αναπαραγωγή των δημογραφικών και απεικονιστικών δεδομένωντων εξεταζομένων.