Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Επιστημονικές Ημερίδες

■ Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Musculoskeletal MRI». Υπό την αιγίδα της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου και με χορήγηση 2 μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.( 7 Ιουλίου 2006, Λευκωσία).

■ Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Recent Advances in Musculoskeletal MR Imaging». Υπό την αιγίδα της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου και με χορήγηση 2 μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. (25 Οκτωβρίου 2007, Λευκωσία).

■ Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Διάγνωση, Σταδιοποίηση και Επανέλεγχος στον καρκίνο του μαστού». Υπό την αιγίδα της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και με χορήγηση 2 μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.(2 Απριλίου 2009, Λευκωσία).

■ Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Workshop on Cardiac Imaging». Υπό την αιγίδα της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας Κύπρου και με χορήγηση 2 μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.(28 Σεπτεμβρίου 2009, Λευκωσία).