Συμμετοχή σε Τοπικά & Διεθνή Συνέδρια

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια ή Ημερίδες
(μόνο για το έτος 2010)

1. Seimenis I., Keroglou C., Eracleous E., Tsekos N. V., Christoforou E. G. “MR-compatibility of a robotic system for minimally interventional procedures under real-time MRI guidance: A novel approach”. European Congress of Radiology, March 4-8, 2010, Vienna, Austria.

 

2. Seimenis I., Loizou C.P, Economides E., Pantziaris M,. Pattichis C.S. “Temporal texture and shape analysis for quantification and monitoring of lesion load in multiple sclerosis”. European Congress of Radiology, March 4-8, 2010, Vienna, Austria.

 

3. K. Perisinakis, I. Seimenis, A. Tzedakis, A. Papadakis, J. Damilakis. “Cardiac CT angiography on a 256-slice CT scanner: Are associated radiation risks acceptably low?” European Congress of Radiology, March 4-8, 2010, Vienna, Austria.

 

4. Eracleous E. “Modern imaging in colorectal cancer”. Προσκεκλημένη Διάλεξη, 10th Marianna Lordos Symposium, 12-14 Mαρτίου 2010 Λάρνακα.

Ηρακλέους Ε. «Νέες αντιλήψεις στην απεικόνιση του καρκίνου του ορθού». Προσκεκλημένη Διάλεξη, 3ον Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-2 Μαΐου 2010, Λεμεσός.

 

5. Σεϊμένης Ι., Ηρακλέους Ε., Κωνσταντίνου Χ., Ανδρεόπουλος Δ., Αρίτκαν Α., Μουτσάτσος Α., Πετροκόκκινος Λ., Παπαγιάννης Π., Τόρρενς Μ., Καραΐσκος Π. «Ποιοτικός έλεγχος εικόνων μαγνητικής τομογραφίας για τον σχεδιασμό και την πειραματική επιβεβαίωση σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών». Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 102. 3ον Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-2 Μαΐου 2010, Λεμεσός.

 

6. Ηρακλέους Ε., Σεϊμένης Ι. Οικονομίδης Χ., Ζιάκα Δ., Ποσπορής Θ. “ΜRI μαστού – Κυπριακή Εμπειρία». Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 37. 3ον Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-2 Μαΐου 2010, Λεμεσός.

 

7. Eracleous E, Seimenis Ι, Economides C , Ziaka D, Grebac J, Posporis Th, Karantanas A. «Acetabular labral tears:MR Imaging and MR arthrography study at 3.0 Tesla with arthroscopic correlation.». Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 122. 3ον Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-2 Μαΐου 2010, Λεμεσός.

 

8. Ziaka D, Eracleous E, Papanikolaou N, Gourtsoyiannis N. Imaging findings of Crohn disease in the small bowel with MR Entergraphy. 3ον Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-2 Μαΐου 2010, Λεμεσός.

 

9. Ζιάκα Δ. «Mαγνητική Εντερογραφία». Προσκεκλημένη Διάλεξη, 3ον Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-2 Μαΐου 2010, Λεμεσός.

 

10. Σεϊμένης Ι. «Στρογγυλή Τράπεζα Καρδιά: Τεχνικές μείωσης της δόσης ακτινοβολίας στην Αξονική Στεφανιογραφία». Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 35. Προσκεκλημένη Διάλεξη, 3ον Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-2 Μαΐου 2010, Λεμεσός.

 

11. Karaiskos P., Moutsatsos A., Petrokokkinos L., Papagiannis P., Constantinou C., Seimenis I., Georgiou E., Sandilos P., Torrens M. Measurement of γ-knife clinicasl accuracy using polymer gel dosimetry. 15th International Meeting of the Leksell Gamma KnifeR Society, 16- 20 May 2010, Athens.

 

12. Loizou C.P., Murray V., Pattichis M.S., Pantziaris M., Seimenis I., Pattichis C.S. “AM-FM Texture Image Analysis in Multiple Sclerosis Brain White Matter Lesions”. XII Mediterranean Conference on Medical and biological Engineering and Computing – MEDICON 2010, May 27-30, 2010, Chalkidiki, Greece.

 

13. Aristokleous N., Seimenis I., Papaharilaou Y., Georgiou G., Brott B.C., Anayiotos A.S. “Effect of head rotation at the prone sleeping position on the geometric features of the healthy carotid bifurcation”. ASME 2010 Summer Bioengineering Conference, June 16-19, 2010, Naples, Florida, USA.

 

14. Aristokleous N., Seimenis I., Papaharilaou Y., Georgiou G., Brott B. and Anayiotos AS. “Effect of head rotation at the prone position on the geometric features of the healthy carotid bifurcation”. 2nd Recent Advances in Health and Medical Sciences (RAHMS) International Conference, July 8-12, 2010, Paphos, Cyprus.

 

15. A. Moutsatsos, P. Karaiskos, L. Petrokokkinos, K. Zourari, E. Pantelis, L. Sakelliou, I. Seimenis, C. Constantinou, A. Peraticou, E. Georgiou. “On the use of polymer gels for assessing the total geometrical accuracy in clinical Gamma Knife readiosurgery applications.” IC3DDose: The 6th International Conference on 3D Radiation Dosimetry, August 22-26, 2010, South Carolina, USA.

 

16. Keroglou C., Seimenis I., Tsekos N.V., Pitris C., Eracleous E., Christoforou E.G. “Consideration of Geometric Constraints Regarding MR-Compatible Interventional Robotic Devices”. 3rd IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics – BioRob 2010, September 26-29, 2010, Tokyo, Japan.

 

17. Ηρακλέους Ε. «ΜRI Καρδίας». Προσκεκλημένη Διάλεξη, 6oν Καρδιολογικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο, 30-31 Οκτ 2010, Πάφος.

 

18. Ζιάκα Δ. «Αξονική Στεφανιογραφία». Προσκεκλημένη Διάλεξη, 6oν Καρδιολογικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο, 30-31 Οκτ 2010, Πάφος.

 

19. Christoforou E.G., Keroglou C., , Tsekos, N.V., Andreou E., Pitris C., Eracleous E., Seimenis I. “An approach to MR–guided interventions with a manually–operated Manipulator”.10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, November 2-5, 2010, Corfu, Greece.

 

20. Loizou C.P., Seimenis I., Pantziaris M., Kasparis T., Kyriacou E.C., Pattichis C.S. «Texture Image Analysis of Normal Appearing White Matter Areas in Clinically Isolated Syndrome that Evolved in Demyelinating Lesions in Subsequent MRI scans: Multiple Sclerosis Disease Evolution». 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, November 2-5, 2010, Corfu, Greece.

 

21. Zιάκα Δ. «Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση των αθλητικών κακώσεων».Προσκεκλημένη Διάλεξη, Αθλητιαατρική Εταιρία Κύπρου, 27 Νοεμβρίου 2010, Λευκωσία.

 

22. Perisinakis K., Seimenis I., Tzedakis A., Papadakis A., Damilakis J. “Personalized estimates of absolute and relative risks of cancer in a typical patient cohort undergoing prospectively ECG-gated 256-slice coronary CT angiography”. 96th Scientific Assembly and Annual Meeting, Radiological Society of North America, November 28 – December 3 2010, Chicago, USA.

 

23. Perisinakis K., Seimenis I., Tzedakis A., Papadakis A., Damilakis J. “Triple-rule-out CT angiography with 256-slice CT scanners: What is the level of patient radiation burden and associated risk for radiation-induced cancer?”.96th Scientific Assembly and Annual Meeting, Radiological Society of North America, November 28 – December 3 2010, Chicago, USA.