Συνεργασία με επιστημονικά κέντρα

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Στον τομέα των ερευνητικών προγραμμάτων,συνεργάζεται με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσω-τερικού και εξωτερικού (Πανεπιστήμιο Κύπρου,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εθνικό και Κα-ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠανεπιστήμιοΚρήτης, Πανεπιστήμιο Χιούστον (Ηνωμένες Πολιτείες), κ.α) με στόχο τη διαρκή και συνεχιζόμενημετεκπαίδευση του προσωπικού του.

Διατηρούμε, επίσης, συνεχή συνεργασία με επιστημονικά κέντρα αριστείας , καθώς και διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Κέντρου μας. Συγκεκριμένα, έχουμε συνεργασία, για περιστατικά του Μυοσκελετικού Συστήματος, με τους: Dr William Palmer, Massachusetts General Hospital, Professor Trattnig Center for Highfield MRI, Βιέννη, και τον Καθηγητή Καραντάνα, πανεπιστήμιο Κρήτης (σε ακαδημαϊκά). Σε ζητήματα Νευροακτινολογίας με τον Dr John Stevens, Λονδίνο και, στα καρδιολογικά περιστατικά, με το πανεπιστήμιο του Kiel, Γερμανίας. Στις εξειδικευμένες επεξεργασίες εικόνων, συνεργαζόμαστε με τον βιοϊατρικό μηχανικό Δρα Νίκο Παπανικολάου, Πανεπιστήμιο Κρήτης.