Υπηρεσίες

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Μαγνητική Τομογραφία

Μαγνητική Τομογραφία

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) απέκτησε την πλέον εξέχουσα θέση μεταξύ των απεικονιστικών μεθόδων, τόσο για την ανίχνευση όσο και για τον χαρακτηρισμό αλλοιώσεων σε ποικίλα συστήματα του ανθρωπίνουσώματος (Κεντρικό Νευρικό, Μυοσκελετικό, Καρδιαγγειακό,Γαστρεντερικό, κ.α.). Τα

 
Αξονική Τομογραφία

Αξονική Τομογραφία

Με το 265 - slice iCT της Philips μπορούμε να έχουμε τέλεια απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων με πολύ λίγη δόση ακτι-νοβολίας.Αυτό αποδείχτηκε με αντικειμενική έρευνα που πραγματοποιήσαμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μελέτη αυτή αναδείχτηκε η καλύτερη δημοσίευση

Πυρηνική Ιατρική

Πυρηνική Ιατρική

  Διάγνωση και θεραπεία με ανοικτές  πηγές ακτινοβολίας.  H Πυρηνική Ιατρική είναι μία σύγχρονη ειδικότητα της Ιατρικής, ηοποία χρησιμοποιεί ανοικτές πηγές ακτινοβολίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. «Ανοικτές πηγές ακτινοβολίας» καλούμε τις ουσίες επισημασμένες με ραδιοϊσότοπα, που

 
Υπερηχοτομογραφία

Υπερηχοτομογραφία

Διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις που εκτελούνται από το κέντρο μας ●Θυρεοειδή αδένα ● Τραχήλου ● Μαστού ● Κοιλίας ● Πυελού ● Doppler καρωτίδων ● Περιφερειακών αγγείων και φλεβών