20 χρόνια ζωής

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Σας ευχαριστούμε

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας τουΙατρικού Διαγνωστικού Κέντρου «Άγιος Θέρισσος» θα θέλαμε ναευχαριστήσουμε θερμά τους γιατρούς συνεργάτες μας, το κοινόκαι όλους όσους μας εμπιστεύθηκαν αυτά τα χρόνια. Από το 1990,που εγκαταστήσαμε τον πρώτο Μαγνητικό Τομογράφο στην Κύπρο, με κύριο μέλημά μας να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας, θέτουμε συνεχώςτην πλέον πρωτοπόρo τεχνολογία και τις βέλτιστες ιατρικές πρα-κτικές στην υπηρεσία του Κύπριου πολίτη. Η εμπιστοσύνη σας καιη 20χρονη πορεία μας, αποτελούν τρανή απόδειξη της προσήλωσής μας στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία μας. Δέσμευσή μας ηκαθημερινή προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των παρε-χόμενων υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας.