Σταθμοί μετεπεξεργασίας εικόνας και σύστημα RIS/PACS

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Στις υλικοτεχνικές υποδομές του Κέντρου περιλαμβάνεται δίκτυο εξειδικευμένων σταθμών μετεπεξεργασίας εικόνας με τεράστιες επεξεργαστικές και απεικονιστικές δυνατότητες, καθώς και σύστημα RIS/PACS για την ψηφιακή και αυτόματη αρχειοθέτηση/αναπαραγωγή/τηλεμεταφορά των δημογραφικών και απεικονιστικών δεδομένων των εξεταζομένων.