Πυρηνική Ιατρική

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

 

Διάγνωση και θεραπεία με ανοικτές  πηγές ακτινοβολίας.  H Πυρηνική Ιατρική είναι μία σύγχρονη ειδικότητα της Ιατρικής, ηοποία χρησιμοποιεί ανοικτές πηγές ακτινοβολίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. «Ανοικτές πηγές ακτινοβολίας» καλούμε τις ουσίες επισημασμένες με ραδιοϊσότοπα, που χορηγούνται ενδοφλέβια ή από το στόμα, προκειμένου να πάρουμε πληροφορίες για τη λειτουργία οργάνων του οργανισμού ή για τη θεραπεία ορισμένων παθήσεων. Τα ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Ιατρική, όταν διασπώνται, εκπέμπουν είτε ακτινοβολία γ (ηλεκτρομαγνητική), είτε ακτινοβολία β (ηλεκτρόνια) ή β και γ ταυτόχρονα. Στις διαγνωστικέςεφαρμογές χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση ραδιοϊσότοπα που εκπέμπουν ακτινοβολία γ, ενώ στις θεραπευτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται, εκείνα που εκπέμπουν β. Οι διαγνωστικές εφαρμογές χωρίζονται σε ΙΝ VIVO (δηλαδή στον άνθρωπο) και σε IN VITRO (δηλαδήστον δοκιμαστικό σωλήνα). Οι IN VIVO διαγνωστικές εφαρμογές, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, αναφέρονται στα σπινθηρογραφήματα τα οποία στη σύγχρονη εποχή εκτελούνται με τη βοήθεια της γ-camera.

Το θεραπευτικό και διαγνωστικό Κέντρο μας διαθέτει 2 υπερσύγχρονεςτομογραφικές (δηλ. με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον εξεταζό-μενο).  Συγκεκριμένα, διαθέτει την HELIX 2 κεφαλών σταθερής γωνίαςπου έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ταυτόχρονα εικόνες της προσθίας και οπισθίας επιφάνειας του σώματος αντίστοιχα, με υποδιπλασιασμότου χρόνου συλλογής των δεδομένων σε σύγκριση με τις συμβατικές γ-cameraς μιας κεφαλής. Διαθέτει, επίσης, την Millennium VG 2 κεφαλών μεταβλητής γωνίας,με την επαναστατική τεχνολογία της εφαπτομενικής κίνησης που φέρνειτο μηχάνημα πολύ κοντά στον εξεταζόμενο.  Με τη χρήση της επιτυγχά-νεται μεγαλύτερη ευκρίνεια της λαμβανόμενης εικόνας και υποτριπλα-σιασμός του χρόνου συλλογής των δεδομένων, πράγμα που σημαίνειμικρότερη διάρκεια της εξέτασης και παραμονής των ασθενών στο Τμήμα. Επιπλέον, χάρη στις τομογραφικές δυνατότητες των γ-cameraς πουδιαθέτει το Τμήμα, είναι δυνατή η λήψη Τομογραφίας Εκπομπής Απλού Φωτονίου (SPECT). Η λήψη τομών των απεικονιζόμενων οργάνων διευκολύνει την απόκτηση πληροφορίας από το βάθος των οργάνων,πράγμα όχι και τόσο εφικτό με τη συμβατική επίπεδη σπινθηρογράφηση. Οι δύο γ-cameraς έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης και προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να βρίσκονται πάντα στην πρωτοπορία μιας επιστήμης που αναπτύσσεται ραγδαία.

 

Διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις που εκτελούνται από το κέντρο μας


● Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (σε κόπωση και ηρεμία) με θάλλιο ήτεχνητοπαράγωγα και ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία

● Οστών (απλό, 3 φάσεων και SPECT)

● Θυροειδούς, παραθυροειδών, παρωτίδων

● Νεφρών (στατική και δυναμική απεικόνιση) και νεφρικής λειτουργίας(GFR Cr EDTA)

● Πνευμόνων (αιμάτωσης και αέρωσης)

● Κυστεογραφία, επινεφριδίων, ήπατος – σπληνός

● Χοληφόρων, αναζήτησης αιμορραγίας στο γαστρεντερικό σύστημα

● Ανίχνευση φλεγμονών (σήμανση λευκών αιμοσφαιρίων)

● Εγκεφάλου (με Tc HMPAO και I DATSCAN για αυτισμό, Αλτσχάιμερκαι Πάρκινσον)

● Εντοπισμού φρουρού λεμφαδένα In vitro διαγνωστικές εφαρμογές(ραδιοανοσομετρήσεις RIA)

● Θεραπευτική χορήγηση ραδιενεργου ιωδίου για το θυρεοειδή αδένα

● Ενδραρθρική υμενόλυση σε χρόνιες αρθρίτιδες

● Αναλγητική θεραπεία οστικών μεταστάσεων