Υπερηχοτομογραφία

«Αξιοπιστία, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα»

Διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις που εκτελούνται από το κέντρο μας


●Θυρεοειδή αδένα

● Τραχήλου

● Μαστού

● Κοιλίας

● Πυελού

● Doppler καρωτίδων

● Περιφερειακών αγγείων και φλεβών